Từ khoá: "kim lâu"

Năm 2022 tuổi nào làm nhà được không phạm Kim Lâu, Tam Tai, Hoang Ốc?

Xây nhà vốn là việc trọng đại, do đó trước khi tiến hành gia chủ cần phải xem tuổi không phạm Kim Lâu, Tam Tai, Hoang Ốc.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 11:00 01/02/2022

Cách tính tuổi Kim Lâu năm 2022 chuẩn nhất

Người xưa có câu "1, 3, 6, 8 Kim Lâu. Làm nhà, cưới vợ, tậu trâu chớ đừng", ý nói những tuổi phạm Kim Lâu thì cần cẩn thận bởi dễ gặp điềm không may.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 15:30 05/01/2022

Những tuổi phạm Kim Lâu trong năm Nhâm Dần 2022

Những tuổi phạm kim lâu thì thường không may mắn trong năm đó, làm việc trọng đại sẽ khó thành công. Vậy những tuổi nào phạm kim lâu trong năm Nhâm Dần 2022?

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 10:31 06/12/2021

Điểm mặt những tuổi phạm Kim Lâu năm 2021

Năm 2021 những tuổi phạm Kim Lâu tuyệt đối không được làm nhà (đối với mệnh nam), không được cưới gả (đối với mệnh nữ).

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 09:18 21/01/2021

Năm 2021 tuổi nào làm nhà được mà không phạm Kim Lâu, Tam Tai, Hoang Ốc

Để xây nhà được trong năm 2021, ngoài có đủ tiền tài vật lực thì gia chủ cần nghiên cứu xem có phạm 1 trong 3 yếu tố như Kim Lâu, Tam Tai, Hoang ốc không?

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 10:49 31/12/2020