Từ khoá: "chiến thắng bản thân"

NLXH 200 chữ: 'Chiến thắng bản thân là chiến thắng hiển hách nhất'

Trong quá trình ôn tập đề Ngữ văn, các bạn đừng quên tham khảo các bài NLXH 200 ngắn ngọn, xúc tích để có thêm kỹ năng cho bản thân nhé.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 3 ngày trước

Chiến thắng bản thân là chiến thắng hiển hách nhất

Chiến thắng bản thân là chiến đấu với chính bản thân để làm chủ con người, vượt qua cái xấu, cái tầm thường, bản ngã của mình...

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 15:00 21/02/2023

Chiến thắng bản thân là chiến thắng hiển hách nhất

Chiến thắng bản thân là đấu tranh với chính bản thân để làm chủ con người, vượt lên cái xấu, cái tầm thường, thấp hèn trong chính con người mình.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 10:30 15/02/2023