Từ khoá: "vua Hiệp Hòa"

Điều ít biết về 'Tứ nguyệt tam Vương' - thời kỳ tối tăm nhất của triều đại nhà Nguyễn

Nhất giang lưỡng quốc, ngôn nan thuyết/Tứ nguyệt tam Vương, triệu bất thường" là câu đối nói về cuộc khủng hoảng chính trị tại triều đình Huế do hai quan phụ chính là Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường gây ra.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 09:00 15/02/2022

Người duy nhất của triều Nguyễn 'thà chết không chịu làm vua' là ai?

Đăng cơ được 4 tháng thì Hiệp Hòa viết chiếu xin thôi làm vua. Sau đó ông được các quan chính đại thần sai người khiêng võng ra thành rồi ép uống thuốc độc mà chết.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 09:01 30/08/2021