Từ khoá: "tụng kinh tại gia"

Nghi thức tụng kinh tại gia chuẩn nhất

Tụng kinh trước nhất và quan trọng nhất là để giúp đúng lời Phật dạy, ứng dụng vào cuộc sống đem lại lợi lạc cho bản thân, tha nhân...

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 10:40 17/05/2023

Vì sao nên tụng kinh tại nhà vào ngày mùng 1 âm?

Tụng kinh là cách giúp con người tu tâm dưỡng tính, hướng thiện. Tụng kinh vào ngày mùng 1 âm tại nhà sẽ càng có lợi hơn, giúp tịnh hóa mọi vẩn đục trong lòng, khai thông trí huệ.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 09:39 30/05/2022