Từ khoá: "tự trọng"

Người đàn bà đáng nể - Câu chuyện nhân văn sâu sắc

“Người đàn bà đáng nể” không chỉ là một câu chuyện mà còn là bài học sâu sắc về lòng lương thiện và cách để giúp đỡ người khó khăn hơn mình. Cho đi không phải là “bố thí” mà là giúp họ nhận ra giá trị thật của chính mình!

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 05:00 12/08/2022

5 mấu chốt của cuộc sống, càng hiểu sớm tương lai càng thuận lợi

Sống trên đời, là người biết lý lẽ, hiểu rõ 5 mấu chốt của cuộc sống thì mới thuận lợi trong mọi việc, dễ gặp những điều tốt lành, nhất là giai đoạn từ 25 tới 35 tuổi.

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 20:01 04/06/2022