Từ khoá: "Từ điển tiếng Việt"

Khách sáo hay khách xáo?

Không hiểu vì lý do gì nhưng vẫn còn không ít người lên Google tìm kiếm "khách sáo hay khách xáo" mới là từ đúng?

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 11:38 23/05/2023

Tại sao gọi là bãi tha ma?

"Bãi tha ma" - cụm từ này nghe rất quen thuộc nhưng chắc chắn chỉ khoảng vào phần trăm người biết về nguồn gốc đặc biệt của nó.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 14:36 08/05/2023

Chỉnh chu hay chỉn chu? 

Chỉnh chu hay chỉn chu - từ nào đúng chính tả là thắc của nhiều người, hãy cùng giải đáp nhé!

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 09:31 24/04/2023