Từ khoá: "triệu vân"

Nếu Triệu Vân và Lã Bố đấu'1 chọi 1' thì ai sẽ thắng?

Triệu Vân và Lã Bố là 2 trong những danh tướng hùng mạnh thời tam Quốc. Ai cũng sở hữu võ nghệ cao cường, nhưng nếu họ đấu tay đôi thì kết quả sẽ đi về đâu, ai thắng ai thua?

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 14:00 11/06/2022

Đây là lý do khiến Lưu Bị một mực dặn dò Gia Cát Lượng không được trọng dụng Triệu Vân

Mặc dù Lưu Bị đánh giá cao về tài năng của Triệu Vân, song vào giây phút cuối đời ông lại dặn dò Gia Cát Lượng không được trọng dụng vị tướng này. Lý do khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Hoa Nguyễn
Hoa Nguyễn 13:00 16/03/2022

Vì căn cớ gì Tào Tháo không thẳng tay giết Triệu Vân trong trận Trường Bản mà đòi bắt sống?

Tào Tháo cả đời luôn cầu khát và trọng dụng hiền tài nhưng Triệu Vân là một trong những mãnh tướng của Lưu Bị khiến Tào Tháo thèm khát mà không thể thu phục.

Thùy Nguyễn
Thùy Nguyễn 18:00 01/12/2021

Triệu Vân hét lên 4 chữ trước khi qua đời khiến Gia Cát Lượng nghe xong xấu hổ tột cùng

Một người trung kiên như Triệu Vân trong lúc hơi tàn vẫn lặp đi lặp lại 4 chữ vô cùng son sắt, khiến Gia Cát Lượng nghe xong cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Thùy Nguyễn
Thùy Nguyễn 09:00 22/09/2021