Từ khoá: "Triệu Quang Phục"

Triệu Việt Vương và giai thoại 'khó tin nhưng có thật' về giấc mơ nhận được tướng tài, vợ hiền

Triệu Việt là bậc thầy của chiến tranh du kích, là vị vua nổi tiếng trong thời kỳ đấu tranh chống ách đô hộ phương Bắc, giành độc lập dân tộc. Song sử sách ghi chép rất sơ lược về thân thế, sự nghiệp của ông. Chính vì vậy, không mấy người rõ về câu chuyện tình duyên đặc biệt của vị vua này.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 10:00 07/11/2021

Hai vị đế vương đất Việt 'thân bại danh liệt' vì con rể

Thục Phán An Dương Vương và Triệu Việt Vương là hai vị vua rơi vào tấn bi kịch "thân bại danh liệt" vì tin tưởng con rể, đặt lợi của gia đình lên trên lợi ích quốc gia.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 09:00 01/10/2021

10 vị đế vương vang danh sử Việt, giặc ngoại bang vừa nghe tên đã 'kinh hồn bạt vía'

An Dương Vương, Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh... là những vị đế vương vang danh sử Việt, giặc ngoại bang vừa nghe tên đã run sợ khiếp vía.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 12:00 15/08/2021