Từ khoá: "trần quang triều"

Chuyện về 'bài thơ sấm' báo nhà Trần sẽ mất của cháu nội Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn

"Trường An hoài cổ" của Văn Huệ Vương Trần Quang Triều (con trai Trần Quốc Tảng, cháu nội Trần Quốc Tuấn) được coi như một dạng "sấm truyền" báo trước nhà Trần sẽ mất.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 09:00 24/11/2021

Văn Huệ Vương Trần Quang Triều: Tài văn chương xuất chúng, thích cuộc sống ẩn dật

Trần Quang Triều là cháu nội của Hưng Đạo Vương, không chỉ thông hiểu binh pháp mà còn có tài văn chương xuất chúng.

Thùy Nguyễn
Thùy Nguyễn 07:00 07/09/2021