Từ khoá: "tông phái"

Xướng lạy sám hối khi nhà chưa có bàn thờ Phật

Xướng lạy sám hối Hồng danh các vị Phật, Bồ-tát, Thánh tăng là pháp tu phổ biến. Hàng ngày, trong các thời khóa tu tập của mọi tông phái hay pháp môn đều có xướng lạy Phật. Lễ Phật nhằm tỏ bày sự cung kính, tri ân vô hạn với bậc Đạo sư.

Hoài Lương
Hoài Lương 10:00 07/12/2021

Duyên khởi là nền tảng của sự vô thường và vô ngã

Duyên khởi và Vô ngã là hai giáo lý làm rường cột cho tất cả các tông phái Phật giáo. Trong giáo lý Duyên khởi đức Phật dạy về 12 duyên hỗ tương lệ thuộc lẫn nhau trong một vòng xích có 12 khoen.

Hoài Lương
Hoài Lương 06:00 11/11/2021

Tịnh xá và chùa khác nhau như thế nào?

Nhiều người cho rằng tịnh xá là nhỏ, chùa mới lớn; hoặc tịnh Xá là chưa được công nhận, chùa mới được nhà nước công nhận. Hoặc có người cho rằng tịnh Xá là tu theo tiểu thừa , còn chùa mới tu theo đại thừa. Tất cả đều không đúng.

Hoài Lương
Hoài Lương 17:24 05/07/2021