Từ khoá: "tín ngưỡng tâm linh"

Cô Bé Cửa Suốt là ai và tiệc Cô Bé Cửa Suốt vào ngày nào?

Cô Bé Cửa Suốt là vị thánh cô linh thiêng nổi tiếng khắp vùng Quảng Ninh. Tiệc Cô Bé Cửa Suốt rơi vào tháng 3 âm lịch hàng năm, vậy cụ thể đó là ngày nào?

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 10:13 25/04/2023

Tín ngưỡng thờ Mẫu là gì? Tín ngưỡng thờ Mẫu có ý nghĩa như thế nào?

Tín ngưỡng thờ Mẫu xuất phát từ khát vọng về cuộc sống ấm no, hạnh phúc, là nét đẹp tâm linh thấm sâu trong tâm thức mỗi người dân Việt Nam.

Loan Nguyễn
Loan Nguyễn 12:57 18/05/2021