Từ khoá: "thành Thăng Long"

Vua, chúa nước Việt thời xưa coi trọng phong thủy đến mức nào?

Các vua Việt thời xưa rất tin vào thuật phong thủy. Cùng lúc, vua có thể cử nhiều nhà phong thủy đi khắp nơi để xem thế núi thế sông, xem chỗ nào vượng khí, xem chỗ nào đất xấu để trấn... 

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 10:00 04/08/2022

Chuyện về Nguyễn Văn Tuyết: Chưa làm đô đốc Tây Sơn đã làm chuyện động trời nhắm vào chúa Nguyễn để thị uy

Nguyễn Văn Tuyết (Đô đốc Tuyết) là 1 danh tướng trong Tây Sơn thất hổ tướng. Tuy nhiên, trước khi phụng sự nhà Tây Sơn, ông từng lên kế hoạch động trời nhắm vào chúa Nguyễn.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 09:00 17/10/2021

Giải mã Nguyễn Quyện - Bất bại danh tướng oai thanh lẫy lừng, tận trung với nhà Mạc

Bất bại danh tướng Nguyễn Quyện là học trò của người tạo ra thế cục tam quốc ở Việt Nam - Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ông là danh tướng trụ cột, là lão công thần tận trung với nhà Mạc.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 13:00 19/09/2021