Từ khoá: "Tam quốc chí"

'Đu' Tam Quốc, bàn về Tào Tháo: 'Diêm Vương sống cùng Bồ Tát'

Phải nói rằng, Tào Tháo là nhân vật "lắm tài nhiều tật". Và một số câu chuyện dưới đây là minh chứng cho điều đó.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 16:00 08/09/2022

Quan Vũ tha chết cho Tào Tháo là kế sách thần sầu của Gia Cát Lượng, vì sao lại thế?

Với Gia Cát Lượng, việc tha cho Tào Tháo sau trận Xích Bích là quyết định quan trọng, bởi nó giúp Lưu Bị tránh được cục diện bất lợi.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 06:00 03/09/2022

Chưa cần vời tới Gia Cát Lượng, Lưu Bị vẫn có trận đánh vĩ đại nhất đời

Khi nghĩ tới trận đánh vĩ đại nhất cuộc đời Lưu Bị, nhiều người nghĩ ngay tới trận Xích Bích. Thế nhưng, thực tế lại không phải vậy.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 10:39 14/12/2021

5 nhân vật khiến Tư Mã Ý 'khiếp vía': Khổng Minh chỉ đứng thứ 3, vậy ai là số 1?

Gia Cát Lượng được coi là kỳ phùng địch thủ của Tư Mã Ý khiến ông luôn dè chừng. Thế nhưng, vẫn còn 4 nhân vật khác cũng khiến Mã Ý lo sợ.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 16:47 13/12/2021

Lưu Bị thay chủ như thay áo, vì sao các chư hầu vẫn đua nhau săn đón?

Lưu Bị từng lang bạt nhiều nơi, thậm chí còn thay chủ như thay áo, vậy vì sao ông không hề bị mang điều tiếng bất nghĩa mà còn được chư hầu săn đón?

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 15:43 21/11/2021