Từ khoá: "tâm kiêu mạn"

Tâm Từ bi giúp ngăn chặn tâm kiêu mạn khinh người

Kiêu mạn chỉ là một ý niệm không có thực thể, nhưng chi phối được tâm hồn nhân cách của con người. Đó chỉ là một ý niệm tự cho mình hơn người.

Hoài Lương
Hoài Lương 06:00 01/10/2021

Phật dạy: Con người vì lời khen sinh tâm kiêu mạn khiến mất phước

Nghe lời khen mà không giữ được tâm khiêm hạ rồi sinh tâm kiêu mạn đó là điều đáng sợ. Khi ta tu đúng theo Phật và làm những điều tốt đẹp thì từ từ lời khen phải đến.

Hoài Lương
Hoài Lương 06:00 18/09/2021

Phước tạo ra tài, nếu tâm kiêu mạn phước mất, tài cũng tiêu tan

Tâm kiêu mãn sẽ phá vỡ hết đức tính tốt đẹp sẵn có trong lòng mỗi người. Có khi ta hơn người, có khi người hơn ta. Khi ta hơn, ta biết là ta hơn; khi người hơn, người vẫn biết là người hơn.

Hoài Lương
Hoài Lương 06:00 04/09/2021

Phật dạy hao tổn bớt phước vì tâm kiêu mạn

Có điều trớ trêu là từ những cái rất đúng, rất đẹp, có một sai lầm xuất hiện. Đó là tâm kiêu mạn. Tâm kiêu mạn là một loại tình cảm thích thú, khoái trá, hả hê, sung sướng khi thấy mình hơn người khác.

Hoài Lương
Hoài Lương 15:00 12/08/2021