Từ khoá: "tác phẩm trữ tình"

Kiến thức văn học [P6]: Khái niệm 'trữ tình' và đặc điểm của tác phẩm chữ tình

Tác phẩm trữ tình có những đặc trưng riêng, phong thái riêng so với các loại tác phẩm khác. Trong những loại thể cụ thể của tác phẩm trữ tình lại có những "biến tấu" cho phù hợp.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 10:30 16/02/2023

Kiến thức văn học [P5]: Chất thơ trong tác phẩm chữ tình là gì?

Thơ không phải là cái gì thần bí, siêu việt, thơ gắn liền với cuộc sống, với tâm hồn con người và năng lực sáng tạo của người nghệ sĩ thì việc tìm hiểu chất thơ lại là cần thiết và quan trọng để làm cơ sở lí luận đi vào địa hạt thơ ca...

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 10:30 14/02/2023