Từ khoá: "quân Xiêm"

Nguyễn Ánh, Lê Chiêu Thống thi nhau 'cõng rắn cắn gà nhà' khiến đất nước lâm nguy: Lần 5 vạn, lần tới 300.000

Khi bị quân Tây Sơn dồn vào đường cùng, Nguyễn Ánh và Lê Chiêu Thống đều dùng bài "cõng rắn cắn gà nhà" khiến đất nước lâm nguy, nhân dân khổ cực.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 14:00 02/03/2022

Khám phá thú vị về 'lá số tử vi' của vua Quang Trung

Theo "lá số tử vi" của vua Quang Trung, nhân mệnh không thắng được thiên mệnh. Ông từ nhỏ đã có cốt cách của người lãnh đạo, khi trưởng thành làm nên nghiệp lớn nhưng kết thúc cuộc đời bằng cái chết không rõ ràng.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 08:00 12/09/2021