Từ khoá: "quân Thanh"

Chiến thuật 'qua sông đốt thuyền, ăn xong lấp giếng' huyền thoại của vua Quang Trung

Trước khi đánh Ngọc Hồi, vua Quang Trung tập trung lương thực "ra lệnh đốt sạch, khác nào qua sông đốt thuyền, lên cao chặt thang, ăn xong lấp giếng đập nồi, để quân sĩ liều chết với giặc".

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 09:00 05/03/2022

Cao tay như Ngô Thì Nhậm: Dùng 'nước cờ Tam Điệp' giúp Quang Trung diệt gọn 29 vạn quân Thanh

Ngô Thì Nhậm là vị mưu sĩ tài ba, nhà ngoại giao xuất sắc. Nhờ "nước cờ Tam Điệp" của ông mà vua Quang Trung dễ dàng đại phá 29 vận quân Thanh.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 07:00 21/09/2021