Từ khoá: "quân Mông Cổ"

Huệ Túc Phu Nhân và lời tiên tri về cái chết của 2 anh hùng chống Mông Cổ

Số phận của 2 vị anh hùng chống quân Nguyên Mông năm 1258 đã được một người tinh thông tử vi là Huệ Túc Phu Nhân tiên đoán từ trước đó... Và lời tiên đoán này đã ứng nghiệm.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 09:00 03/03/2022

Danh tướng Lê Tần - khắc tinh của quân Mông Cổ

Lê Tần là danh tướng có công đầu trong việc giúp vua Trần giữ ngai vàng, chống giặc ngoại xâm. Cứ nhắc đến Lê Tần là quân Mông Cổ run bần bật.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 09:00 24/10/2021