Từ khoá: "phụ nữ có phúc khí"

Một người phụ nữ có phúc khí thường có 3 đặc điểm sau

Một người phụ nữ được coi như là nền móng vững chắc của một ngôi nhà. Người phụ nữ có phúc khí sẽ mang lại hạnh phúc và yên ấm cho gia đình ấy. Người xưa thường nhìn một người phụ nữ có phúc khí với 3 đặc điểm sau đây. 

Hoa Nguyễn
Hoa Nguyễn 09:29 27/02/2021