Từ khoá: "phật bà nghìn tay nghìn mắt"

Cách đọc chú Đại Bi năm 2021 chính xác nhất cho tâm bình an thanh tịnh

Đọc chú Đại Bi đúng cách, nhất quán sẽ giúp tẩy trừ phiền não, nghiệp chướng cho chúng sanh. Phật tử có thể trì tụng chú Đại Bi tại chùa hoặc tại nhà riêng trước ảnh Phật hoặc tượng Phật.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 13:28 15/01/2021

Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn có phải là Phật Bà nghìn tay nghìn mắt không?

Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn là vị Phật tinh thông, suy xét, thấu hiểu tường tận kiếp chúng sinh trong nhân gian.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 13:39 12/01/2021