Từ khoá: "pháp tu"

Tu quán vô thường để trân quý cuộc sống của mỗi người

Tu quán vô thường là điều cần thiết của người tu. Một người bạn mà tôi quen đã đặt tiêu đề trên trang cá nhân: “Ai rồi cũng phải chết, biết vậy để sống cho tốt!”. Bạn ấy cho tôi biết rằng mình quán vô thường, lấy giáo lý vô thường để nhắc nhở bản thân không lười nhác, biếng trễ mọi việc.

Hoài Lương
Hoài Lương 13:30 09/12/2021

Xướng lạy sám hối khi nhà chưa có bàn thờ Phật

Xướng lạy sám hối Hồng danh các vị Phật, Bồ-tát, Thánh tăng là pháp tu phổ biến. Hàng ngày, trong các thời khóa tu tập của mọi tông phái hay pháp môn đều có xướng lạy Phật. Lễ Phật nhằm tỏ bày sự cung kính, tri ân vô hạn với bậc Đạo sư.

Hoài Lương
Hoài Lương 10:00 07/12/2021

Những lời khuyên để người sắp lâm chung dễ dàng đón nhận nhất

Người sắp mất thường trở nên cởi mở, không cố chấp vào các quan kiến, tư tưởng như khi còn sống. Vì thế họ rất cần những người bên cạnh hỗ trợ để chuyển hóa tâm bám chấp vào xác thân.

Hoài Lương
Hoài Lương 06:00 13/10/2021

Tôn thờ xá lợi cũng chính là một pháp tu

Tôn thờ xá lợi cũng chính là một pháp tu. Pháp tu không đúng thì không thể có được kết quả như cầu. Mầu nhiệm thay, một chiếc răng chó cũng có thể trở thành pháp lành giúp cho hành giả đạt được sự an lạc

Hoài Lương
Hoài Lương 12:00 08/10/2021