Từ khoá: "Nicolas Aujula"

Nhà ngoại cảm Nicolas Aujula tiên tri gì về thế giới trong năm 2022?

Nhà ngoại cảm Nicolas Aujula chính là người từng dự đoán chính xác về đại dịch COVID-19. Và khi thế giới bước vào năm 2022, Nicolas Aujula tiếp tục đưa ra những dự đoán mà anh cho là sẽ xảy ra.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 17:00 16/01/2022

Dư luận kiểm chứng lời tiên tri của nhà ngoại cảm Nicolas Aujula: Đã lần lượt trở thành sự thật

Nicolas Aujula là nhà ngoại cảm người anh với khả năng tiên tri thông qua giấc mơ. Mới đây, dư luận phát hiện những lời dự đoán của anh đã lần lượt trở thành sự thật.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 17:00 18/07/2021

Nhà ngoại cảm Nicolas Aujula dự đoán gì về thế giới trong năm 2021?

Mới đây nhà ngoại cảm Nicolas Aujula đã đưa ra một số dự đoán về thế giới trong năm 2021 có liên quan đến dịch bệnh, di dân và núi lửa..

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 14:38 17/03/2021