Từ khoá: "Nho giáo"

Nghiệp báo và số phận khác nhau như thế nào?

Nhà Nho cho rằng, con người sinh ra đều do số định sẵn hoặc do trời sắp đặt và gọi đó là số mệnh hay thiên mệnh. Nhưng nhà Phật cho rằng, đó là nghiệp báo. Tất cả chúng sinh có mặt trong vũ trụ đều do nghiệp trước tạo nên, phải chịu quả báo hiện nay.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 06:00 23/01/2022

Hồ Quý Ly, kẻ 'đại nghịch bất đạo' hay bậc anh tài bị buộc dùng biện pháp mạnh để cải cách?

Sử sách xưa không tiếc lời chỉ trích Hồ Quý Ly, coi ông là kẻ "đại nghịch bất đạo", tức là bề tôi cướp ngôi vua. Bên cạnh đó, Hồ Quý Ly còn chịu cả tội danh làm mất nước. Song thử thoát khỏi lối tư duy Nho giáo mà suy xét, có đôi điều cần nhìn nhận lại...

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 09:00 22/10/2021

Nhà Trần đã biến Đại Việt thành 'ông lớn' phương Nam như thế nào?

Dưới triều Trần, lực lượng quân đội đặc biệt được chú trọng phát triển để dẹp thù trong, giặc ngoài. Bên cạnh đó, nhà Trần đẩy mạnh phục hồi, phát triển kinh tế giúp Đại Việt để khẳng định vị thế.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 09:00 28/08/2021