Từ khoá: "nhà thơ Thanh Thảo"

Tư tưởng yêu nước trong thơ Thanh Thảo

Thơ Thanh Thảo - một hồn thơ có khả năng “khơi gợi một vùng ánh sáng động đậy" mang trong mình nỗi suy tư, trăn trở về các vấn đề của xã hội và thời đại...

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 10:00 12/08/2023

Ý nghĩa lời đề từ 'Khi tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn'

"Khi tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn ghi ta trong cát" - đó là câu thơ trong bài "Ghi nhớ" của Lor ca được nhà thơ Thanh Thảo lấy làm lời đề từ cho bài thơ "Đàn ghi ta của Lor ca".

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 14:00 15/12/2022