Từ khoá: "Nguyễn Ngọc Tư"

Có một nỗi buồn mênh mang trong 'Cánh đồng bất tận'

Hãy cùng nhau "giải mã" những thông điệp thẩm mỹ, những ý tứ sâu xa mà Nguyễn Ngọc Tư gửi gắm trong "cánh đồng bất tận" nhé.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 10:00 07/05/2023

Bàn về chức năng 'chữa lành' của văn chương qua nhận định của Nguyễn Ngọc Tư

Những câu chuyện, giá trị mà văn chương mang lại sẽ như một nguồn suối tưới mát tâm hồn cằn cỗi, góp phần thanh lọc, hoàn thiện và đưa con người chạm tay tới những giá trị Chân - Thiện - Mỹ một cách trọn vẹn nhất...

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 15:00 08/04/2023

Chữ sống sót bằng cách nào?

"In một hay vài cuốn sách dày, bìa cứng bảnh bao, gửi vào thư viện hay bảo tàng văn chương nào đó đã đánh dấu vào thời gian, không bị vùi lấp mất sao? Chữ sống sót không phải bằng cách đó" - Nguyễn Ngọc Tư.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 10:00 21/03/2023