Từ khoá: "người thông thái"

Người thông thái sẽ không làm 4 việc lãng phí nhất cuộc đời này!

Người thông thái sẽ tránh lãng phí thời gian, công sức của mình vào 4 việc này. Đó là 4 việc hãy? Hãy xem bạn có đang mắc phải hay không?

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 07:00 19/06/2022

Lối sống của người thông thái: 20 không so, 30 không tranh, 40 không tham, 50 không cầu, 60 không sầu

Lối sống của người thông thái là bất kể ở độ tuổi nào cũng đều phải biết cách đưa ra lựa chọn cho phù hợp, chỉ có như thế mới không lãng phí thời gian, khiến bản thân phải hối hận.

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 16:00 04/01/2022