Từ khoá: "người hiền đức"

Cô nhân dạy: Cha mẹ nuôi con trở thành 'người hiền đức' ấy mới là thành tựu lớn nhất đời

Cổ nhân có câu rằng: “Dưỡng bất giáo, phụ chi quá”, ý rằng nuôi mà không dạy là lỗi của cha, chính là nói về sự quan trọng của giáo dục gia đình. Bởi cha mẹ chính là những người thầy đầu tiên của con cái.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 16:35 11/05/2023

Cổ nhân dạy con: Trở thành người hiền đức mới là quan trọng nhất

Cổ nhân có câu “Lấy đạo đức truyền gia thì được trên 10 đời, lấy nghề cày cấy và dạy học truyền gia đứng thứ 2, lấy kinh thư truyền gia đứng thứ 3, lấy của cải truyền gia thì không nổi 3 đời”. Thế mới thấy, dạy con cháu hiền đức, tu thân dưỡng đức mới là quan trọng nhất.

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 10:29 10/12/2021