Từ khoá: "mệnh đế vương"

Tướng nhà Minh và lời 'sấm truyền' về mệnh đế vương của Lê Lợi: 'Ông ấy sẽ là hoàng đế...'

Khi thấy tên ngụy binh nói lời khinh mạn với Lê Lợi, tướng nhà Minh liền mắng: "Thằng man di vô lễ. Ông ấy sẽ là Hoàng đế của chúng mày đấy".

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 10:00 26/06/2022

Điềm lạ báo mệnh đế vương của Lê Hoàn: Khi ngủ có rồng vàng che ấp bên trên

Giống như các vị đế vương khác trong lịch sử Việt Nam, vua Lê Hoàn cũng có giai thoại kỳ lạ báo mệnh đế vương. Đó là chuyện, lúc thiếu thời vua ngủ có rồng vàng che ấp bên trên.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 09:00 06/01/2022

Lý Nam Đế: 'Rồng vàng hạ thế' nhưng vận không lâu dài

Lý Nam Đế (Lý Bí) sinh ra đã mang chân mệnh đế vương. Thế nhưng tiếc rằng, vận không lâu dài, nhà nước Vạn Xuân không thể trường tồn.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 06:00 26/09/2021

Giai thoại ly kỳ về 'mệnh đế vương' của vua Lý Thái Tổ

Đã mang danh "thiên tử" thì vị đế vương nào ở cõi Nam ta cũng có dăm ba huyền tích vây quanh. Lý Thái Tổ cũng không phải ngoại lệ. Xung quanh mệnh đế vương của ông có rất nhiều giai thoại ly kỳ. 

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 10:00 18/07/2021