Từ khoá: "Luận Tam Quốc"

'Đu' Tam Quốc, bàn về Tào Tháo: 'Diêm Vương sống cùng Bồ Tát'

Phải nói rằng, Tào Tháo là nhân vật "lắm tài nhiều tật". Và một số câu chuyện dưới đây là minh chứng cho điều đó.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 16:00 08/09/2022

Tào Tháo nhẹ nhàng buông 1 câu khiến Lưu Bị buông bát, rơi đũa, sẵn sàng lực lượng tạo phản

Trước khi làm nên nghiệp lớn, Lưu Bị từng có giai đoạn "đào thoát" chạy về dưới trước Tào Tháo và được đối đãi rất trọng hậu.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 18:00 01/09/2022

Luận Tam Quốc: Người bản lĩnh chắc chắn có tầm nhìn dài hạn, nội tâm rộng mở, tư tưởng có chiều sâu

Luận Tam Quốc cho rằng, để trở thành một người có bản lĩnh thực sự cần phải tìm hiểu bản chất của sự việc và những yếu tố cốt lõi quyết định sự thành bại. Trong đó, quan trọng nhất là tầm nhìn, nội tâm và suy nghĩ.

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 09:41 09/05/2022