Từ khoá: "Lê Nhân Tông"

Khi vua Việt tự trách mình: Chuyện ít biết về chiếu tự xét của Lê Nhân Tông

Người xưa quan niệm, vua là con trời, thay trời chăm dân. Vì thế khi thiên tai, dịch bệnh ập xuống, các vị vua thường làm nghi lễ tạ lỗi với trời, tự trách mình để tai họa không giáng xuống muôn dân nữa.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 10:00 16/08/2022

Lê Nhân Tông - vị vua đức độ bị anh trai sát hại trong binh biến đoạt vị 1459: Vua mất mà dân chúng đau đớn như 'mất cha mất mẹ'

Cái chết tức tưởi của vua Lê Nhân Tông trong binh biến đoạt vị năm 1459 khiến triều thần "nuốt hận ngậm đau", còn dân chúng buồn thương như "mất cha mất mẹ". 

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 09:00 04/02/2022

Nhà Hậu Lê và 'kỷ lục' buồn: 9 đời vua chết thảm

Nhà Hậu Lê tồn tại trong giai đoạn lịch sử đầy biến động, quyền lực rơi vào tay các bề tôi. Nhà Hậu Lê trở thành triều đại nắm giữ "kỷ lục" buồn về số vua chết thảm.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 12:00 18/10/2021