Từ khoá: "làm con"

Tiền bạc đã chi phối chữ 'HIẾU' như thế nào?

Khi mẹ nằm xuống, chỉ có cậu con trai út túc trực bên linh cữu. Các anh em còn lại thì "bận" tranh nhau tài sản mẹ để lại.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 08:00 26/04/2023

Ba đặc điểm của những người mẹ có thể làm hỏng tương lai con cái, tốt nhất nên sửa ngay

Từ khi sinh ra cho tới khi trưởng thành, người mẹ ở bên con lâu nhất và có ảnh hưởng lớn nhất tới con cái. Chính vì thế, một đứa trẻ ngoan không thể tách rời một người mẹ tốt là như vậy.

Thùy Nguyễn
Thùy Nguyễn 19:00 24/03/2022

Đi tìm Đức phật – Câu chuyện nhẹ nhàng nhưng vô cùng sâu sắc gửi đến những người làm con

“Đi tìm Đức phật” – câu chuyện về chàng trai bỏ mẹ già đi tìm Đức phật. Câu chuyện là lời nhắn nhủ nhẹ nhàng nhưng vô cùng sâu sắc và ý tứ đến những người làm con trên cõi đời này.

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 08:56 25/12/2021