Từ khoá: "khinh thường"

Làm người, đừng bao giờ nghĩ mình cao quý mà khinh thường người khác

Ai ai trong xã hội đều có vị trí của riêng mình, có người thuộc tầng lớp thượng lưu, địa vị xã hội cao; có người thuộc tầng lớp trung lưu, địa vị xã hội bình thường; có người thuộc tầng lớp hạ lưu.

Loan Nguyễn
Loan Nguyễn 09:30 25/11/2021

Tâm Từ bi giúp ngăn chặn tâm kiêu mạn khinh người

Kiêu mạn chỉ là một ý niệm không có thực thể, nhưng chi phối được tâm hồn nhân cách của con người. Đó chỉ là một ý niệm tự cho mình hơn người.

Hoài Lương
Hoài Lương 06:00 01/10/2021