Từ khoá: "khí không hộ mệnh"

Cổ nhân dạy: 'Rượu không hộ hiền, sắc không hộ bệnh, tài không hộ thân, khí không hộ mệnh'

"Rượu không hộ hiền, sắc không hộ bệnh, tài không hộ thân, khí không hộ mệnh" - Đây là lời dạy kinh điển mà người xưa muốn nhắn nhủ đến thế nhân. Nếu hiểu thấu đáo, chắc chắn cuộc đời của bạn rất tốt đẹp.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 05:00 16/09/2022

Trí tuệ cổ nhân: “Rượu không hộ hiền, sắc không hộ bệnh, tài không hộ thân, khí không hộ mệnh”

Người xưa có câu “Rượu không hộ hiền, sắc không hộ bệnh, tài không hộ thân, khí không hộ mệnh”, đây là câu nói thể hiện rõ nét trí tuệ cổ nhân. Người nếu quá ham muốn sắc dục sẽ gây tổn thương nguyên khí, dẫn tới nhiều bệnh tật, ảnh hưởng đến cuộc sống sau này!

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 11:00 10/08/2022