Từ khoá: "hướng thiện"

Mùng 1 tháng 7 âm 2023 nên tụng kinh gì tại nhà?

Tụng kinh là một trong những biện pháp giúp con người tu tâm dưỡng tính và hướng thiện. Vậy, ngày mùng 1 tháng 7 âm năm 2023 nên tụng kinh gì tại nhà?

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 10:59 07/08/2023

3 việc càng làm chậm càng mang phước lành đó là những việc nào?

Trong guồng quay cuộc sống, ai cũng làm mọi thứ thật nhanh. Tuy vậy, vẫn có những thứ chúng ta cần làm thật chậm để nhận lấy phước lành.

Hoa Nguyễn
Hoa Nguyễn 18:30 30/08/2022

Thấm thía lời Phật dạy về cách dạy con hướng thiện từ thuở ấu thơ

Đức Phật khuyên nhủ cha mẹ rằng cần dạy con hướng thiện từ thuở ấu thơ, khuyến khích con trẻ nói, làm và suy nghĩ điều thiện.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 20:31 10/02/2021