Từ khoá: "hương linh"

Phật dạy: Cúng thí thực là làm phước lớn

Việc cúng thí thực là một việc làm phước, quan trọng lắm, tốn ít mà phước nhiều, hao tốn ta ít mà phước lại nhiều, tại vì sao vậy? Tại cái người âm họ ăn không có nhiều, họ ăn bằng cái mùi và ăn bằng cái tâm của người cúng.

Hoài Lương
Hoài Lương 06:00 27/09/2021

Linh hồn là gì? Có nên gọi hồn người chết hay không?

Linh hồn là thức hay nghiệp thức do vô minh từ vô thỉ mà thành, ám chỉ phần còn lại sau khi chết của một người.

Chi Nguyễn
Chi Nguyễn 16:28 20/02/2021