Từ khoá: "Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn"

Chuyện về Trần Quốc Tuấn - bậc anh hùng nhờ có tâm 'đại nhẫn' mà làm nên đại sự

Cổ nhân dạy, người nhẫn nhịn thường kín đáo, trí tuệ rộng lớn, biết nhìn xa trông rộng. Và Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn của dân tộc Việt Nam là một vị anh hùng như thế, có tâm "đại nhẫn".

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 10:00 10/05/2022

Lời căn dặn của các danh nhân đất Việt trước khi mất: Tuy ngắn ngủi nhưng hội đủ trí tuệ, tinh anh cả 1 đời người

Lúc sắp băng hà, Thượng hoàng Minh Tông dặn các con phải trở thành người hiên. Bởi vua hiền thì mới dùng được hiền tài, vua không hiền thì hiền tài cũng không được trọng dụng... 

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 10:00 06/05/2022

Chân dung bà hàng cơm lập công bắt Phạm Nhan - tướng lĩnh đầu sỏ của quân Nguyên Mông

Phạm Nhan là tướng lĩnh đầu sở của quân Nguyên Mông dẫn quân sang xâm lược Đại Việt lần thứ 3. Cuối cùng, hắn bị bắt, chém đầu. Nhưng lạ lùng thay, người lập công bắt Phạm Nhan lại là một phụ nữ.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 09:00 28/11/2021

Con trai Trần Quốc Tuấn có thể là 'nạn nhân của điển tích', cần được minh oan

Trong điển tích, Hưng Nhượng vương Trần Quốc Tảng - con trai của Hưng Đạo Vương bị nghi có lòng phản nghịch. Song điển tích không đáng tin cậy, chúng ta nên nghĩ khác về Trần Quốc Tảng và có thể ông là "nạn nhân của điển tích".

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 09:00 08/09/2021

Dĩ dật đãi lao - chiến thuật cổ giúp nhà Trần đẩy quân Nguyên sa lầy

Trong tam thập lục kế có kế thứ tư “dĩ dật đãi lao” (lấy nhàn để đối phó với mỏi mệt) và nhà Trần đã vận dụng triệt để binh pháp cổ này để khiến quân Nguyên sa lầy, không lối thoát.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 09:10 03/09/2021

Phạm Ngũ Lão - vị tướng đánh trận bách chiến bách thắng khiến lân bang khiếp sợ

Phạm Ngũ  Lão là vị tướng tài của Hưng Đạo Vương, có duyên dẹp loạn biên ải, trấn áp lân bang xâm phạm khi từng góp công đánh thắng giặc Nguyên Mông, 3 lần đánh Ai Lao, 1 lần bình Chiêm.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 07:00 20/08/2021