Từ khoá: "hòa khí"

'Thiên thời không bằng địa lợi, địa lợi không bằng nhân hòa'

"Thiên thời không bằng địa lợi, địa lợi không bằng nhân hòa" - lời của Mạnh Tử đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Sống ở đời, biết giữa hòa khí, trăm cái phúc sẽ tự kéo đến.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 08:00 26/05/2023

“Trí” của người cha và “tâm” của người mẹ quyết định phong thủy của một gia đình

Trong gia đình trí của người cha và tâm của người mẹ là hai nhân tố khởi tạo nên tổ tấm, quyết định sự yên ổn, thăng hoa của gia đình.

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 08:00 03/07/2022

Cổ nhân nói: “Dùng tĩnh khí dưỡng thân, lấy hòa khí đãi người”, vì sao?

Cổ nhân nói hòa ở đây chính là thứ có thể hóa giải mọi bất hòa, tĩnh là khi tư duy vượt qua khổ nạn mà vẫn giữ được sự thư thái. Người biết “Dùng tĩnh khí dưỡng thân, lấy hòa khí đãi người” ắt sẽ làm nên nghiệp lớn!

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 07:00 26/06/2022

Trí tuệ đời người gói gọn trong 12 chữ: Thắng ở hòa khí, bại tại nóng tính, thành tại rộng lượng

Con người khi gặp khó khăn, có người để sự bốc đồng khỏa lấp, có người lại luôn giữ được sự bình tĩnh. Người hòa khí, khống chế được sự nóng nảy mới có thể sống một đời ung dung, tự tại.

Loan Nguyễn
Loan Nguyễn 08:30 04/11/2021

Người khôn ngoan có cái nhìn rộng mở, nhờ có hòa khí mà mọi việc thông thuận

Cổ nhân cho rằng, đại trí thì bao quát, tiểu trí thì phân biệt những cái nhỏ nhặt. Người thực sự khôn ngoan luôn biết nhìn xa trông rộng, vì thế mọi việc đều thông thuận.

Loan Nguyễn
Loan Nguyễn 08:30 01/11/2021

'Tam bảo' của đời người: Một khuôn mặt hiền hòa, một cái miệng biết kiềm chế và một trái tim nhân hậu

Con người khi đối nhân xử thế nhất định phải ghi nhớ "tam bảo" đó là hòa khí, kiểm soát và tử tế. Hãy luôn tin rằng, hành động tốt đẹp của bạn ngày hôm nay, chính là phúc báo cho ngày mai.

Loan Nguyễn
Loan Nguyễn 14:35 18/10/2021