Từ khoá: "hầu đồng là gì"

Hầu đồng là gì và ý nghĩa của hầu đồng trong tín ngưỡng thờ mẫu của người Việt?

Hầu đồng là nghi lễ quan trọng trong tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt. Cùng tìm hiểu ý nghĩa của hầu đồng và trình tự một buổi hầu đồng để thấy được nét đặc sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam.

Loan Nguyễn
Loan Nguyễn 12:13 21/05/2021

Ai có thể tham gia hầu đồng và các nghi thức trong hầu đồng là gì?

Hầu đồng là một nét văn hóa đặc sắc trong tín ngưỡng thờ Mẫu. Về bản chất hầu đồng là một nghi thức giao tiếp với thần linh thông qua các ông bà đồng. Vậy cụ thể ai có thể tham gia hầu đồng và các nghi thức trong hầu đồng là gì?

Hoa Nguyễn
Hoa Nguyễn 14:20 11/01/2021