Từ khoá: "dựa dẫm"

Dù đối mặt với bao sóng gió ở đời, chỉ xin bạn nên hạn chế làm hai việc này

Tin rằng, chẳng có ai dám tự tin rằng ngày mai mình có còn trên thế gian này nữa không? Vì thế, sống ở đời có 2 việc nhất định không nên làm: Chờ đợi và dựa dẫm.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 08:00 08/03/2023

Tuổi trẻ không có chí tiến thủ đừng mong tương lai tươi sáng!

Tuổi trẻ không có chí tiến thủ, lúc nào cũng mong ngóng việc nhẹ lương cao thì thử hỏi đến bao giờ mới có thể thành công? Thời này, việc làm thì ít nhưng người thì đông, khi còn trẻ không cố gắng tìm kiếm cơ hội thì đừng bao giờ than thở sao bản thân không bằng người khác!

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 08:30 16/05/2022