Từ khoá: "diệu kế"

Diệu kế thu phục nhân tâm của vĩ nhân đất Việt: Trần Nhật Duật 'xử gọn' phản loạn bằng 1 chén rượu

Trần Nhật Duật là danh tướng lẫy lừng trong sử Việt. Sinh thời, ông từng 1 mình một ngựa đến trại địch khiến chúng phải quy hàng.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 09:11 14/03/2022

Diệu kế viết mỡ lên lá 'độc nhất vô nhị' trong lịch sử Việt Nam là của ai?

Kiến ăn mỡ khoét thành chữ trên mặt lá cây (Lê Lợi vi quân, Nguyễn Trãi vi thần), rồi lá rụng theo dòng nước trôi đi các ngả mang tin Lê Lợi và Nguyễn Trãi khởi nghĩa đến với mọi người khiến ai nấy đều tin tưởng vào nghĩa quân. Ấy là diệu kế "độc nhất vô nhị" của vị văn thần Nguyễn Trãi.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 15:00 17/10/2021