Từ khoá: "Đạo Đức Kinh"

Sống ở đời: Biết đủ sẽ có đủ, biết người là khôn, biết mình là sáng suốt

Là người sáng lập Đạo gia, Lão Tử có ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của triết học Trung Quốc. Bên cạnh đó, hệ tư tưởng của ông cũng để lại nhiều bài học giá trị.

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 08:00 22/12/2022

Mềm ắt thắng cứng, nhu ắt thắng cương

Lời nói thật thì không hoa mỹ, lời hoa mỹ thì không thật. Đây cũng là một câu triết lý, bài học cho người đời sau trong cách nhìn người, lựa chọn bạn để kết giao.

Loan Nguyễn
Loan Nguyễn 08:52 26/11/2021