Từ khoá: "Công Đồng Trần Triều"

Tiệc Vương Tử Đệ Nhị Trần triều Hưng Hiến Vương vào ngày nào?

Hưng Hiến Đại Vương là một trong tứ vị Vương tử Trần triều. Các ngài đều là con trai của Đức Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. 

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 09:19 27/04/2023

Cô Bé Cửa Suốt là ai và tiệc Cô Bé Cửa Suốt vào ngày nào?

Cô Bé Cửa Suốt là vị thánh cô linh thiêng nổi tiếng khắp vùng Quảng Ninh. Tiệc Cô Bé Cửa Suốt rơi vào tháng 3 âm lịch hàng năm, vậy cụ thể đó là ngày nào?

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 10:13 25/04/2023