Từ khoá: "chủ quyền lãnh thổ"

Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam!

Hoàng Sa và Trường Sa là hai quần đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam từ xưa đến nay. Chính phủ Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của Việt Nam với 2 quần đảo này!

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 11:31 13/07/2023

Nghệ sĩ Việt đồng loạt lên tiếng tẩy chay H&M sau sự cố 'đường lưỡi bò'

Sau vụ H&M công nhận "đường lưỡi bò" là của Trung Quốc, nhiều nghệ sĩ Việt bắt đầu lên tiếng tẩy chay. Họ cho rằng hành động của H&M đang không tôn trọng chủ quyền lãnh thổ của chúng ta. Vì thế không nên kinh doanh kiếm lợi tại Việt Nam nữa.

Hoa Nguyễn
Hoa Nguyễn 13:36 03/04/2021