Từ khoá: "Chu Du"

Tương lai Đông Ngô có thể thu Tam Quốc về một mối nếu người này sống thêm 3 năm nữa?

Nếu biết tận dụng Kinh Châu thì liệu, vị thế Đông Ngô có vượt mặt được Ngụy Quốc hay không? Nếu Chu Du sống thêm 3 năm nữa, liệu Đông Ngô có thống trị Tam Quốc?

Minh Hằng
Minh Hằng 15:32 27/04/2022

4 võ tướng khiến Lưu Bị khiếp sợ: 1 người gián tiếp giết Quan Vũ, người kia khiến Gia Cát Lượng hao tổn sức lực

Trong lịch sử thời Tam Quốc, Lưu Bị luôn được coi là kẻ chính nghĩa. Ông được cho là dõng dõi ca của hoàng tộc nhà Hán.. Vậy điều gì khiến Lưu Bị đến chết không làm nên nghiệp lớn?

Minh Hằng
Minh Hằng 12:00 07/04/2022