Từ khoá: "cầu bình an"

Người đi tu là cầu bình an hay sửa đổi xấu thành tốt

Người đi tu là phải học hỏi giáo pháp và ứng dụng giáo pháp để trị lành những tâm bệnh của mình. Học hỏi giáo pháp là mở sáng con mắt trí tuệ, là đi lần trên con đường giác ngộ, tức là tu theo đạo Phật.

Hoài Lương
Hoài Lương 17:00 13/12/2021

Cách khấn khi đi chùa chuẩn nhất giúp cầu được nhiều bình an và may mắn

Bên cạnh việc chuẩn bị đồ lễ thì người đi lễ cũng cần phải biết mình vào chùa để khấn gì, khấn như thế nào cho phù hợp với những quy định căn bản của nhà chùa. Dưới đây là cách khấn khi đi chùa chuẩn nhất bạn có thể tham khảo.

Hoa Nguyễn
Hoa Nguyễn 08:27 16/10/2021

Tụng Chú Dược Sư tại nhà: Tiêu trừ bệnh tật, cầu bình an, tăng phúc đức

Trì tụng Chú Dược Sư tại nhà sẽ giúp tiêu trừ mọi bệnh khổ và đạt được mọi sở nguyện sở cầu. Dưới đây là hướng dẫn trì tụng Chú Dược Sư để đạt được lợi ích, quý Phật tử có thể tham khảo.

Loan Nguyễn
Loan Nguyễn 10:33 27/07/2021