Từ khoá: "cảnh giới trí tuệ"

Cảnh giới trí tuệ: Núi cao không lời, nước sâu không sóng

Cảnh giới trí tuệ của đời người chính là tâm trí thoát đạt một chút, xem nhẹ được mất một chút, tâm danh lợi ít đi một chút, suy nghĩ vì người khác nhiều hơn một chút.

Diệu Nguyễn
Diệu Nguyễn 12:00 22/03/2022

3 điều không hỏi, 5 điều không nói chính là trí tuệ của người thông minh

Người thông minh sẽ quản được cái miệng của mình, biết những lời nào không nên nói, việc nào không nên hỏi. Đó chính cảnh giới trí tuệ của sự tu dưỡng.

Loan Nguyễn
Loan Nguyễn 10:57 12/10/2021

Biết cách 'yếu thế' đúng lúc cũng là một loại trí tuệ cần tu dưỡng

Con người nếu cứ mạnh mẽ sẽ có lúc gây ra tác dụng ngược. Biết tỏ ra "yếu thế" đúng lúc không phải tính cách mềm yếu mà là cảnh giới cao của trí tuệ nhân sinh.

Loan Nguyễn
Loan Nguyễn 16:40 06/09/2021