Từ khoá: "cải biến vận mệnh"

Mệnh tùy tâm tạo: 7 thói quen đơn giản giúp chiêu mời phúc khí

Phúc phận không phải cầu mà được, nhưng có những loại phúc khí sinh ra từ tâm của một người. Muốn hạnh phúc, chúng ta cần bắt đầu từ việc cải biến tâm thái của bản thân.

Loan Nguyễn
Loan Nguyễn 10:04 01/11/2021

Ở đời phải nhớ: Chỉ cần trong tâm có thiện niệm, vận mệnh sẽ theo đó mà cải biến

Cổ nhân có câu: "Sống chết tại số, phú quý do trời". Nếu như mệnh là cố định bất biến thì vận lại là các yếu tố do con người quyết định và có thể thay đổi được.

Loan Nguyễn
Loan Nguyễn 17:30 24/10/2021

7 phẩm chất 'vàng' giúp con người cải biến vận mệnh bản thân

Vận mệnh của một người ra sao, một phần là do thiên định, nhưng phần lớn là do quá trình tu tâm dưỡng tính của người đó mà thay đổi.

Loan Nguyễn
Loan Nguyễn 18:45 28/08/2021

Đức năng thắng số: 6 nguyên tắc giúp cải biến vận mệnh con người theo lời Phật

Vận mệnh con người phụ thuộc rất nhiều vào nghiệp họ gây ra. Nếu biết thay đổi, làm việc thiện nhiều, tu tâm dưỡng tính thì vận mệnh ắt sẽ tốt lên.

Loan Nguyễn
Loan Nguyễn 11:00 27/06/2021