Từ khoá: "Bàng Thống"

Tài trí ngang cơ Gia Cát Lượng, vì sao Bàng Thống dễ dàng tử trận trên sa trường?

Bàng Thống tuy tướng mạo có phần xấu xí nhưng tài trí của ông lại hơn người, thậm chí được so sánh ngang Gia Cát Lượng. Nhưng những áp lực vô hình khiến ông khao khát thể hiện bản thân, lập công danh trên sa trường. Và kết quả, Lưu Bị mất đi 1 mưu sĩ hiếm có.

Minh Hằng
Minh Hằng 11:30 15/04/2022

Bàng Thống để lại câu di ngôn gì mà khiến Lưu Bị phải bối rối và ân hận?

Trước khi chết Bàng Thống nói 1 câu dự báo về tương lai của Lưu Bị nhưng ai cũng hiểu sai, duy chỉ có Gia Cát Lượng thấu tỏ. Rốt cuộc Bàng Thống đã nói câu gì?

Đỗ Thu Nga
Đỗ Thu Nga 11:13 07/08/2021